Παράταση χρόνου υποβολής των δικαιολογητικών για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ: «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο», για το ακ. έτος 2017-2018. 

English translation unavailable for .