Παράταση χρόνου υποβολής των δικαιολογητικών για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ, για το ακ. έτος 2018-2019

27/07/2018

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η χρονική προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ με τίτλο «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο», ως την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018. Διευκρινίζεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όπως αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Περισσότερες πληροφορίες για το ΔΠΜΣ υπάρχουν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος: