Παράταση χρόνου υποβολής των δικαιολογητικών για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ

02/07/2020

 

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η χρονική προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ με τίτλο «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο», ως την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.

 

Τρόποι υποβολής των δικαιολογητικών

α. Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Νομικής, Γραμματεία Τμήματος Νομικής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: «Συμμετοχή στο ΔΠΜΣ Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο».

β. Με ηλεκτρονική αποστολή στη διεύθυνση: info_mdsec@law.auth.gr με θέμα «Συμμετοχή στο ΔΠΜΣ Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο».