Διάλεξη κ. Δημητρίου Γούλα

09/03/2017

Διάλεξη κ. Δημητρίου Γούλα, Διδάκτορα, Λέκτορα στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, δικηγόρου Θεσσαλονίκης με θέμα "Κοινωνική ασφάλιση και  διακρίσεις λόγω ηλικίας ", Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017, ώρα 12:00, Αίθουσα πολυμέσων – Νομική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η εισήγηση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.