Συμπληρωματικό Σεμινάριο- Η διεθνής κινητικότητα των εργαζομένων (Prof. Marie-Cécile Amauger-Lattes)