Οι σχέσεις μεταξύ των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών κανόνων (Prof. Xavier Magnon)

Prof. Xavier Magnon

Εξάμηνο: 
1ο Εξάμηνο
Ίδρυμα: 
Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Τουλούζης Ι
ECTS: 
6.00