Οι κοινωνικές διαστάσεις του δικαίου της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων τρίτων χωρών (Επ. Καθ. Δημοσθένης Λέντζης)

Εξάμηνο: 
2ο Εξάμηνο
Ίδρυμα: 
Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
ECTS: 
4.00