Ευρωπαϊκή προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων (Prof. Joël Andriantsimbazovina)

Εξάμηνο: 
1ο Εξάμηνο
Ίδρυμα: 
Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Τουλούζης Ι
ECTS: 
6.00