Επιστημονική Συνάντηση - Διάλεξη της Grainne de Burca

03/06/2015

Επιστημονική Συνάντηση - Διάλεξη της Grainne de Burca Καθηγήτριας στο NYU School of Law,  "Νέες διαστάσεις του Δικαίου Ισότητας και μη Διάκρισης" (New dimensions of equality and anti-discrimination law), Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 ώρα 5:00 μ.μ. στο «Αμφιθέατρο ΙΙ - ΚΕΔΕΑ» 3ης Σεπτεμβρίου - Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη