Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νομική Σχολή

Πανεπιστημιούπολη, 54124

Tηλ: +30 2310 996510

info_mdsec@law.auth.gr