Διάλεξη του Patrick Chaumette

09/03/2017

Διάλεξη του κ. Patrick Chaumette, καθηγητή στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Nantes και διευθυντή του Κέντρου Ναυτικού Δικαίου και Δικαίου των Ωκεανών, με θέμα «Droit Social Européen des Gens de Mer» (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο των ναυτικών), Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017, ώρα 16:00, Αίθουσα τηλεδιασκέψεων Α.Π.Θ, Σχολή  Ν.Ο.Π.Ε.