Διάλεξη της κ. Κυριακής Παυλίδου

15/03/2017

Διάλεξη της κ. Κυριακής Παυλίδου, κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος, υποψήφιας Διδάκτορα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βερολίνου Freie Universität Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) και Υπότροφου του ιδρύματος Einstein Foundation Berlin με θέμα: «Θρησκευτική έκφραση στο χώρο εργασίας ενώπιον του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ: Διακρίσεις εις βάρος της ελευθερίας της θρησκείας ως θεμελιώδους δικαιώματος;». Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, ώρα 12:00 μ.μ., Αίθουσα 311 – Νομική Σχολή ΑΠΘ. Η εισήγηση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.