Δημοσθένης Λέντζης

Δημοσθένης Λέντζης
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996541
Ίδρυμα: 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ