Άγγελος Στεργίου

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996535
Ίδρυμα: 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ